TOIMINTA

Suomen soitinrakentajien kilta on suomalaisten ammattisoitinrakentajien asioita edustava rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen soitinrakennus toimialan näkyvyyttä ja toimia soitinrakentajien yhteistyöverkoston ylläpitäjänä.


Yhdistys on perustettu Ikaalisten soitinrakennusopiskelijoiden toimesta vuonna 1984 nimellä Soitinrakennuksen Ystävät Ry, Yhdistyksen vähitellen hiipunut toiminta käynnistettiin uudelleen silloisten opiskelijoiden ja nykyisten yrittäjien ja alan opetushenkilöstön toimesta elokuussa 2009, ja tāllõin yhdistyksen nimi ja säännöt päivitettiin vastaamaan yhdistyksen uutta missiota.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytaan suositusten perusteella Suomessa päätoimenaan soitinrakennusalan yritys-, koulutus- tai muuta liiketoimintaa harjoittavia henkilöitä. Kannatusjäseneksi ovat tervetulleita kaikki halukkaat.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jārjestää konsertteja, opintomatkoja, näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa opintokerho- kurssi- ja julkaisutoimintaa sekä muilla samanlaisilla tavoilla pyrkii vaalimaan soitinrakennusperinnettä Suomessa.

Kuvassa perustajajäsenet: A-P Paasonen, Ari-Jukka Luomaranta, Anssi Nuutinen, Lauri Tanner, Timo Mustonen, Tero Siromaa, Juha Lottonen, juha Ruokangas ja Rauno Nieminen